Първи геодезически събор

Първи геодезически събор На 6 февруари 2016г в сградата на ФНТС на ул.“Г.С.Раковски“, гр.София, се проведе дългоочакваният Първи геодезически събор. […]

Запитване към Министъра на РРБ относно подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри от 27.10.2017г.

Запитване към Министъра на РРБ относно подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри от 27.10.2017г. По време на парламентарен […]

Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър

Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър На […]

Нова наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра

Нова наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра […]