Нормативни актове

Дейността на „ЕРИА“ ЕООД в сферите на кадастъра, инвестиционното проектиране и устройственото планиране е строго подчинена на действащите нормативни актове, регламентиращи съответната област.

Закони

АРХИВ:

Наредби

АРХИВ:

Правилници за приложение

АРХИВ:

Инструкции

Тълкувателни решения

Съгласно чл.130, ал.2 от Закона за съдебната власт, тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.

* За да отворите някои от нормативните актове, ще Ви е нужен Acrobat Reader. Можете да го изтеглите от тук