Писмо относно търпими сгради

Писмо относно търпими сгради Едно интересно писмо, касаещо възможностите, реда и уловията за разрешаване на ново строителство (преустройство, реконструкция, пристрояване, […]