Програма за попълване на Протокол 2

Макар и много рядко се случва да ни искат да попълваме Протокол Образец 2, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Лично мое мнение е, че това си е работа на консултантската фирма или на техническия ръководител, но съществува и разбирането, че щом ние сме трасирали строителната линия и ниво на строежа, измерили сме и конструктивните нива, ние трябва да съставим и този протокол. Както и да е. Избягваме да влизаме в спорове с клиентите ни и се стремим да придаваме максималната възможна принадена стойност за клиентите към услугите ни и затова сме съставяли и този протокол. Тогава се започва едно безкрайно досадно и изнервящо COPY/PASTE на имена, дати, коти, местоположения и т.н.

Поради тази причина, използвайки падането на големия сняг, който направи невъзможни или поне много неприятни геодезическите измервания, написах настоящата програма, която да направи по-бързо и по-малко досадно попълването на Протокол 2.

До този момент опита ми с програмирането се свеждаше до писане на скриптове на AutoLISP, кратко залитане към ActiveX пак в AutoCAD и някакви проби с Borland C++ по време на следването ми в УАСГ. Сега реших да се насоча към Visual Basic.NET, привличайки ме демонстрациите качени в интернет на приложения писани на Visual Basic.NET за AutoCAD правещи впечатляващи неща.

В крайна сметка се получи тази програма:

Използва се темплейт за Протокол 2, в който се попълват съответните данни въведени в програмата.

Предвидил съм и възможност за записване на въведените в програмата данни във външен файл. Идеята е чрез възможността за повторното им ползване програмата да се разшири с модули за попълване и на други протоколи, изискващи се по време на строителството на сградата.

Надявам се това да не се случи чак при падането на следващия голям сняг.

Благодарности на колегата Константин Бояджиев за съветите и съпорта по време на писането на кода.