Стари планове и карти от България

1.СОФИЯ

Първият градоустройствен план на София от 1879г

План на Стара София

Карта на София от 1878г

Карта на София от 1878г, съхраняван във Френската национална библиотека

План на София 1887г-1912г

План на София 1887г-1912г

План на София с Подуени, 1907г

Карта на София от 1908г

План на София от 1919г

План на София от 1927г

Карта на София от 1937г

Карта на трамвайната система в София (30-те години)

План на София 1947г

2.ПЛОВДИВ

Карта на Пловдив от 1908г

План на гр.Пловдив

Регулационен план на гр.Пловдив от 1896г

3.ВАРНА

Генерален план на Варна

План на Варна от 1923г

Проект на Морската градина на Варна, изработен от инж.Мартинис

4.БУРГАС

План на Бургас

5.СТАРА ЗАГОРА

Градоустройствен план на Стара Загора, изработен от Либор Байер през 1879г

6.РУСЕ

План на Русе от 1896г

7.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Карта на Велико Търново от 1908г

Карта на Велико Търново

8.ПЪТНА И ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ

Шосейна мрежа в началото на 1887г

Карта на жп и шосейната мрежа на България от 1903г

Железопътна мрежа на България към 1912г