Старите сгради на София

„Изчезваща София“ е интересен сайт, показващ карта на старите къщи на София, както и историите, спомените и разказите за тях и обитателите им.

Част е от проекта на Изследователски център по социални науки „Картография на изчезващата памет”. Сайтът предоставя и възможност на потребителите сами да качват информация за стари, рушащи се къщи. Това позволява да се разшири събирането на подобни истории чрез включването и на гражданите на София.

„Картография на изчезващата памет”

Сайтът предоставя и възможност на потребителите сами да качват информация за стари, рушащи се къщи. Това позволява да се разшири събирането на подобни истории чрез включването и на гражданите на София.