Трасиране на конструктивни елементи

В някои случаи на строителите на дадена постройка е необходимо да бъдат трасирани определени елементи от конструкцията й. Това трасиране е възможно да бъде извършено на всяко едно конструктивно ниво от сградата.

Възможно е да се трасират, например, конструктивни оси, контури на колони, стени, противоземетръсни шайби и др.

Ние предлагаме извършването на трасиране с голяма точност и прецизност на контурите на конструктивни елементи и разположението на конструктивни оси на всеки един етап от строителството.

За да трасираме елементите от конструкцията на дадено ниво ще ни е необходимо копие от кофражния план за това ниво. Предпочитаме да получим този план във формат dwg, ако разполагате с кофражните планове в такъв формат или можете да ги получите от проектантите. По този начин се избягва ненужната загуба на време от допълнителни дейности, при които, макар и много рядко, е възможно допускането на неволни технически грешки.