Количествени сметки

Количествените сметки са основна база за изготвяне на оферти към инвеститори, доставчици, за изготвяне на документация за участие в търгове и др.

С помощта на количествените сметки се извършва цялостното планиране на строителния процес.

Изработваме количествени сметки към част "Геодезическа" на инвестиционните проекти, с които получавате точни данни за количеството на необходимите ви строителни материали и видове работи, необходими за изграждането на елементите предвидени с тази част от инвестиционните проекти за изграждане на сградиа или съоръжения.