Геодезическо заснемане на фасади на сгради

Особен вид специализация на фирмата е геодезическото заснемане на фасадите на новоизградени сгради, нужно за проектирането на окачени фасади, обшивки и дограми. Геодезическите снимки за тази цел се характеризират с много високи изисквания по отношение на точността, поради голямата трудоемкост за изработване и монтаж на профилите и високата стойност на използваните материали. За геодезическите снимки от този вид използваме специални методи, с които постигаме много висока точност и надеждност на получените резултати.

Изработваме 3D модел на заснетите фасади, въз основа на който, проектантите на окачените фасади, обшивките и дограмите изготвят своите проекти.