Нова наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра

Нова наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра […]

Писмо относно търпими сгради

Писмо относно търпими сгради Едно интересно писмо, касаещо възможностите, реда и уловията за разрешаване на ново строителство (преустройство, реконструкция, пристрояване, […]