Геодезически услуги, геодезисти, кадастър, трасиране, вертикално планиране

„ЕРИА“ ЕООД е геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране, дейностите по кадастъра и изработването на част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, изпълнявани от геодезисти с голям опит и познания в тези области.

Много и различни може да са причините за необходимостта Ви от геодезически услуги.

Геодезически дейности са необходими в огромния брой от случаите на инвестиционно проектиране, устройствено планиране и процеса на създаване и поддържане на кадастъра.