Количествени и стойностни сметки

Количествените и стойностните сметки са основна база за изготвяне на оферти към инвеститори, доставчици, за изготвяне на документация за участие в търгове и др.

С помощта на количествените и стойностните сметки се извършва цялостното планиране на строителния процес.

С количествените и стойностните сметки за вертикално планиране, които изработваме получавате точни данни за количеството и стойността на необходимите ви строителни материали и видове работи, необходими за изграждането на елементите предвидени с проекта за вертикално планиране към съответния инвестиционен проект за изграждане на сграда или съоръжение.